Is het schoonmaken van de goot de verantwoordelijkheid van huurder of verhuurder?

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder Net als het maaien van het gras en het snoeien van heggen, is een deel van het reguliere onderhoud het schoonmaken van de dakgoten. Hoewel goten zeker deel uitmaken van het dak en daarom deel uitmaken van het afvoersysteem van de constructie, beschouwen sommige verhuurders dat het schoonmaken van de goten de verantwoordelijkheid van de huurder is, in dezelfde categorie als het vervangen van de gloeilampen of het vegen van het trottoir.

Is het schoonmaken van de goot de verantwoordelijkheid van huurder of verhuurder?

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder Net als het maaien van het gras en het snoeien van heggen, is een deel van het reguliere onderhoud het schoonmaken van de dakgoten. Hoewel goten zeker deel uitmaken van het dak en daarom deel uitmaken van het afvoersysteem van de constructie, beschouwen sommige verhuurders dat het schoonmaken van de goten de verantwoordelijkheid van de huurder is, in dezelfde categorie als het vervangen van de gloeilampen of het vegen van het trottoir. Als dakgootreiniging niet specifiek in de overeenkomst wordt beschreven, kan de huurder om opheldering vragen over de kwestie en tot een regeling komen die aanvaardbaar zou zijn voor zowel de verhuurder als de huurder. En nu terug naar ons hoofdonderwerp.

Hoewel de huurders de verantwoordelijkheid hebben om het gehuurde in goede staat te houden, voor de tuin te zorgen en kleine reparatiekwesties aan te pakken, is dakgootreiniging en onderhoud vaker wel dan niet de verplichting van de verhuurder. Zie je, de verhuurder is verantwoordelijk voor het handhaven van zijn investering in een verhuurbare staat en wanneer goten normale slijtageproblemen hebben, is het NIET de taak van de huurder om ze op hun kosten te verhelpen. In de huurovereenkomst moet worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het reinigen van de goten. Wanneer dakgootreiniging niet in de huurovereenkomst wordt genoemd, dan is de verhuurder doorgaans verantwoordelijk.

Aangezien dakgootreiniging klimmen op het dak vereist (aansprakelijkheid) en deel uitmaakt van de algemene structuur (niet het gedrag van huurders), zouden de meeste advocaten de verantwoordelijkheid op de verhuurder leggen. Als een huurovereenkomst bepaalt dat een huurder verantwoordelijk is, dan moet de huurder ook een professionele dakgootreiniger inhuren met de juiste vergunning en verzekering. Daarom is het belangrijk dat wordt bepaald wie de goten moet reinigen voordat een huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend. Er is geen „standaard huurovereenkomst”, en hoewel er wetten zijn die huurcontracten voor onroerend goed regelen, weerhouden deze wetten uw huisbaas er niet noodzakelijk van om u verantwoordelijk te maken voor het schoonmaken van goten.

Hoewel het schoonmaken van de goten een heel eenvoudig proces is, is het een van die dingen die een hele middag duren als je niet weet wat je doet. Het is absoluut een grijs gebied en veel huurders weten niet wat er van hen wordt verwacht als het gaat om het schoonmaken van goten. Het is gewoon te gemakkelijk om de regeling te vergeten of uit te stellen voor een routinecontrole en reiniging van de dakgoten en regenpijpen. Je zou dus kunnen argumenteren dat huurders ook de goten schoon moeten houden, maar mijn tegenargument daarvoor is dat niemand OOIT aandacht besteedt aan de goten.

U kunt misschien onderhandelen over enkele voorwaarden die goed voor u zijn, zoals het schoonmaken van de goten om de huur van die maand te verlagen. Betalen voor de medische rekeningen van een huurder en verloren lonen kost u veel meer dan betalen om de goten halfjaarlijks professioneel te laten reinigen. Anders is de vuistregel dat het reinigen van goten eens in de 12 maanden moet plaatsvinden, het beste in de late herfst wanneer bomen in de buurt hun bladeren al hebben afgeworpen. Daarom zorgt regelmatige reiniging van de goten ervoor dat gevallen bladeren en twijgen, boombloesems en soms insecten-, knaagdieren- en vogelnesten en afval tijdig worden verwijderd en ruim voordat er aanzienlijke verstoppingen optreden.

Net als mijn andere bericht over sanitairproblemen, zal ik proberen de vraag te beantwoorden wie verantwoordelijk is voor het reinigen van goten. Als u de verhuurder vertelt dat het tijd is om de goten schoon te maken en hij weigert dit te doen, moet u misschien zien wat uw staatswet zegt over de verantwoordelijkheden van huurders en verhuurders. Als u echter specifieke boomsoorten in uw tuin heeft, in de buurt van het huis, die de hele zomer bloesems en bladeren afwerpen, dan zal het inspecteren en schoonmaken van uw goten dan en later in de koudere maanden voorkomen dat u zich zorgen hoeft te maken over zowel brandrisico's als materiële waterschade.

Leave Reply

All fileds with * are required